Assist IT är ett företag som erbjuder kompetens vid IT-baserade verksamhetsprojekt. Vi assisterar våra kunder i att nå lyckade projekt inom fastställda ramar, vi utför arbetet i ord och termer som involverade förstår och är anpassade till mottagarna. Vanligaste rollen är kundens projektledare vid förstudie, upphandling och implementation av olika affärs- och verksamhetssystem. Vi arbetar oberoende av system och leverantör.


Assist IT AB - +46 709 405725 - info@assistit.se -